Arteterapie

 

Arteterapie-co tento pojem vlastně znamená?

Arteterapie v širším smyslu zmamená léčbu uměním včetně hudby, tance, poezie, prózy, divadla a výtvarného umění.

Arteterapie v užším slova smyslu znamená léčbu výtvarným uměním.

Tu lze realizovat dvěma způsoby:

°Arteterapie-Receptivní, kdy využívá arteterapeut vnímání určitého výtvarného díla(či vlastní tvorby) k dosažení určitého záměru, což má vést k lepšímu pochopení vlastního nitra, či poznání pocitů jiných lidí.

°Arteterapie-Produktivní znamená použití konkrétních tvůrčích činností ( kresby, malby, modelování,...aj)nebo činnosti projujících různá média happeningu u jednotlivého čověka, či skupiny. Má vést k uvolnění a vyjádření emocí, pomoci k porozumění sama sebe i druhých a k překonání různých problému a tím i k nacházení smyslu života a ke kompenzaci případného problému.

 

Záměrem naší realizované arteterapie, není vytvoření úžasných uměleckých děl, ale pomocí nenásilného různorodého tvoření učinit malý krůček k sebepoznání a možná i k "sebeuzdravení"dětského, či dospělého klienta.