Vítejte na našem webu

 

Posláním "Světla dětem" je rozvoj dítěte ve vnímání života a světa s lektory - terapeuty v duchu waldorfské a montesori pedagogiky. Připomenutím si smysl života a skutečné lidské hodnoty, také pro skupinu v křesťanském duchu. Zařazena je v rámci možností podpora nemocných, či znevýhodněných dětí ze sociálně slabých rodin - odstranění traumat.  V programu těchto aktivit jsou víkendové a letní pobyty se zaměřením rozvíjet schopnosti dítěte v oblasti tvořivé a pohybové činnosti.  Rozvoj se týká odvětví - výtvarné výchovy, hudební,  dramatického umění, literatury, sportu a eurytmického tance. Důležitým bodem podpory je znovuobjevení láskyplného vztahu k přírodě, jejím obytelům a ochrana přírody formou pobytu přímo v horské chalupě, výletu v terénu, uvědomování si mezilidských vztahů a následně nabyté poznání opět zkomponovat do divadelních her s pohádkovými a přírodními bytostmi, modelování, kreseb, veršů, říkanek a pís

Děkujeme všem za podporu

Rok 2023

Rodina Turková

MUdr. Hana Sirotková

E-SHOP-Daniela Filipi

 

 

 

 


Podpořit náš projekt také můžete zakoupením autorských kopií obrázků pro děti 

danielafilipi.cz